محصولات مربوط به گروه انتخاب شده

مهره پرایدی 16 میلی متری

001

تولید شده با پرس فورج سرد

مهره پیکان 3/8

002

کاربرد در خودروی پیکان

پین صفحه شانه ای

011

صفحه شانه ای کوچک و بزرگ

مهره m18

014

مهره واسط m18

مهره واسطه

015

مهره واسطه m21

مهره پژویی

016

مهره m10 خودرو پژو